@lokaltleddutvecklinghalland (Instagram-inlägg)

Den 6 november släpper Lokalt Ledd Utveckling Halland möjligheten att söka mikrostöd. Då har du som är verksam på Hallands landsbygd möjlighet att söka projektstöd mellan 50 000 - 70 000kr inom följande ämnen:

  • Digitalisering
  • Mötesplatser
  • Grön omställning för bygder
  • Grön omställning för företag
  • Starta eller växla upp företag
  • Samverkan för att hitta nya lösningar

Lanseringsträff

Vi kommer att hålla i en digital lanseringsträff där vi går igenom vad som gör våra nya mikrostöd annorlunda än vårt vanliga stöd, vad du kan ansöka om och hur du ansöker.

Anmäl dig till lanseringsträffen här:

Vid frågor eller funderingar kontakta tessie.brinck@lluh.se