Sök projektstöd till företag genom Unga landsbyggare!

 

Genom Unga landsbyggare kan alla som är mellan 18-30 år söka projektstöd upp till 25 000 kr för sin entreprenöriella idé! Projektidén ska genomföras på landsbygden inom Lokalt Ledd Utveckling Hallands geografiska verksamhetsområde i någon av följande kommuner: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte eller Laholm. Det är viktigt att projektidén går i linje med Unga Landsbyggares syfte och mål, idén ska bland annat bidra till att stärka projektgruppens företagsamhet och engagemang. Satsningen ska också hamna inom ramen för ett LEADER-projekt, det är alltså viktigt med bland annat samarbeten, att projektet gynnar fler än bara de som driver projektet och att det är något nytt utöver den ordinarie verksamheten.   

 

Projektstöd till företag

Nu kan alla som är mellan 18-30 år söka projektstöd till företag genom Unga Landsbyggare! Projektidén ska gå i linje med Unga Landsbyggares syfte och mål samt hamna inom ramen för ett LEADER-projekt, däremot behöver projektet inte gynna fler än projektgruppen. Projektidén ska bidra till utveckling av befintlig eller ny verksamhet, det kan handla om att få stöd för mindre investeringar (under 22 000 kr) eller andra utgifter som exempelvis marknadsföringsmaterial. Projektgruppen måste gå in med 50 % av projektets totala kostnad i egen privat finansiering. Den privata finansieringen kan vara faktiska medel (pengar) eller i form av egen tid om någon i projektgruppen har en enskild firma eller handelsbolag.

 

Unga landsbyggare

Projektet Unga Landsbyggare syftar till att främja företagsamhet och engagemang på landsbygden i hela Halland med särskilt fokus på unga. Projektet ger tillfällen till inspiration och nätverkande, synliggör och uppmärksammar unga landsbyggare samt tar tillvara på ungas drivkraft och idéer. Unga Landsbyggare drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland och finansieras av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Region Halland och där igenom alla Hallands kommuner.

 

För frågor kontakta Maria Wångsell: maria.wangsell@lluh.se tel: 073 3301961

 

 

Följ Unga Landsbyggare på sociala medier