Unga landsbyggares kommitté har godkänt två nya ungdomsprojekt!

Genom projektet Unga Landsbyggare kan unga mellan 18-30 år (projektgrupper endast med personer som är mellan 13-17 år kan också söka stöd men då krävs en vuxen person som handledare) söka projektstöd upp till 25 000 kr för sin entreprenöriella idé.

 

Den 25/10 sammanträdde Unga Landsbyggares kommitté som består av representanter från Lokalt Ledd Utveckling Hallands styrelse. Kommittén beslutade att Sofia Warefelt och Emma Svensson beviljas projektstöd med 10 963 kr för deras projektidé Ekodahlior. Kommittén beslutade även att Jesper Hagerman Borgström beviljas projektstöd med 23 900 kr för sin projektidé En rikare jord.

 

Ekodahlior

Sofia Warefelt och Emma Svensson har beviljats projektstöd genom Unga Landsbyggare för att producera KRAV-certifierade dahliaknölar. 

Ekodahlior - Sara och Emma

Idag är 90% av alla snittblommor (förutom tulpaner) i Sverige importerade. Marknaden för ekologiskt odlade dahliaknölar är extremt begränsad men efterfrågan är stor bland odlare runt om i landet. Sofia och Emma vill utveckla sitt entreprenörskap och skapa förutsättningar för att starta upp ett företag, de vill bli Sveriges första producenter av KRAV-certifierade dahliaknölar och förhoppningsvis kunna erbjuda knölar på marknaden år 2023. Projektet handlar om att köpa in en större mängd dahliaknölar, sätta knölarna, putsa, plocka upp och dela dem.

 

Sofia och Emma kommer att hålla till på Sofia och Eriks (Sofias sambo) gård i Björkäng i Varbergs kommun. På gården odlar redan Sofia och Erik potatis och har en del maskiner och redskap för detta. Potatis och dahlior är släkt och odlas på samma sätt, därför kan samma maskiner som används vid odling av potatis även användas vid odling av dahlior.   

 

Sofia och Emma vill att detta i framtiden ska bli en verksamhet som håller till på Sofia och Eriks gård,  ett mål är att bygga en webbshop under 2023 för kunna bedriva försäljning i framtiden.

 

 

En rikare jord

Jesper Hagerman Borgström har beviljats projektstöd genom Unga Landsbyggare för att starta en produktion av lokalt framtagen, miljömässigt hållbar gödsling genom maskkompost och samtidigt sprida medvetenhet om styrkorna och möjligheterna med långsiktig odling.

En rikare jord - Jesper Hagerman Borgström

Under sin utbildning till trädgårdsingenjör upptäckte Jesper att det saknades långsiktiga lösningar för att producera mat till en ständigt växande världsbefolkning. Efter utbildningen hamnade han hos en småskalig regenerativ grönsaksproducent. Han har insett att alla dessa småskaliga odlare behöver stöd från såväl staten som näringslivet. Därav uppkom hans idé om att börja producera ett naturligt gödslingsmedel som kan hjälpa lokala småskaliga odlare och odlingsintresserade att välja ett miljövänligt alternativ.

 

Syftet med projektet är att producera maskkompost och kunna erbjuda lokala odlare en naturlig jordförbättrare som ett mer hållbart alternativ, vilket förbättrar växtens inneboende stresstolerans, försvar och hälsa. Projektet ska sedan leva vidare genom Jespers nystartade egna firma, Myllra Mask, (som han skapat för att kunna ta över projektet efter att tiden löpt ut) och utvecklas inom nätverket till fler odlare. Jesper hoppas på att företaget kan hitta fler samarbetspartners i framtiden för att minimera avfall och synliggöra återvinningsmöjligheterna med maskkompostering. Projektet handlar om att bygga en masklåda och kompostsil, producera komposten och sedan skörda masklådan. Jesper kommer att hålla till i en lada i Lya, Halmstad kommun.  

 

Jesper kommer att samarbeta med Lya gård 101 och Kyrkby gård som kommer att tillföra organiskt material till maskkomposten, samt låna ut diverse verktyg som behövs i bygget och underhållet av maskkomposten. Efter projektets slut kommer deras ekonomiska förening, Slättåkra närproducerat, ta in komposten som en del av deras sortiment i gårdsbutiken. I gengäld kommer de få ta del av gödslingen och eventuell mask till egen produktion.

En rikare jord - Jesper Hagerman Borgström

Unga Landsbyggare

Projektet Unga Landsbyggare syftar till att främja företagsamhet och engagemang på landsbygden i hela Halland med särskilt fokus på unga. Projektet ger tillfällen till inspiration och nätverkande, synliggör och uppmärksammar unga landsbyggare samt tar tillvara på ungas drivkraft och idéer. Unga Landsbyggare drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland och finansieras av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Region Halland och där igenom alla Hallands kommuner.

 

För frågor kontakta Maria Wångsell: maria.wangsell@lluh.se tel: 073 3301961

 

 

Följ Unga Landsbyggare på sociala medier