- bedömning av effekttänkande och effektplanering i projekt-

I projektet Lärande och innovation (ett samarbetsprojekt mellan fem leaderområden och Högskolan i Halmstad) använder man sig av effektbarometern framtagen av Halmstad Högskola och Göteborgs Universitet.

Effektbarometern är ett analysverktyg för bedömning av effekttänkande och effektplanering i projekt. European Network for Rural Development har funnit projektet intressant och skriver om det på sin hemsida. Vill du veta mer, klicka in på nedanstående länk:

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/leader-impact-barometer_en