Sundhult från ovan i oktober 2019
Attidyd - Christian Dahlqvist

Framtidens service kommer ha landsbygden som modell

Tiderna förändras fast det är inte alltid vi människor gör det i samma utsträckning. Vi har en tendens att titta väldigt mycket bakåt och gör saker på samma sätt som vi alltid gjort.

Idag kan vi se det inte minst när det gäller service. Vi utgår från modeller som bygger på den industriella era av effektivitet där priset var det viktigaste snarare än vilken service kunden fick.

Nu är det dags att ändra på det, och att framtidens modell för att bygga service byggs ur landsbygdens perspektiv snarare än stadens.

Bankens kontor läggs ner. Macken försvinner. Lanthandeln bär sig inte.

För de som bor på landsbygden har detta varit ett upprepat mantra under många år, vilket inte är konstigt alls. Det är en rimlig utveckling när vi jagat efter den allra billigaste servicen, och där effektivitet bygger på centraliserad storskalighet snarare än att ge kunden största möjliga värde.

En logisk utveckling som bygger på industrins tidiga utveckling där ett par händer i en fabrik vid ett löpande band skapade produkter som blev billigare och billigare som fler hade råd med.

Du har varit tvungen att ta dig till en specifik plats vid specifika tider för att få den service du önskar.

Landsbygden och teknik ger framtidens service för alla

Mycket av detta behöver ändras, och det är därför landsbygden kommer spela en viktig roll för att utveckla framtidens service, På landsbygden finns de viktiga parametrarna inbyggda automatiskt. 

För att utveckla servicen behöver vi få bort behovet att befinna oss på en viss plats vid en viss tid. Lyckas vi med det kommer vi som kund att uppleva att vi får bättre service.

Ta bokbussen som exempel. Där tycker kommuner att de ger bra service när de kör ut böcker till en specifik plats och väntar där under mycket kort tid någon gång då och då så att boende kan komma dit träffa bibliotikarie och få en bok i handen.

Ur mitt perspektiv vill jag kunna få tag i rätt bok då jag har tid att göra det. Jag kanske inte kan vara vid den fysiska platsen vid exakt den givna tiden som kommunens bibliotek tycker jag skall vara där. Tänker vi om så att jag istället kan få den service som en bibliotikarie ger på distans, och att böckerna når mig utan att jag behöver vara på en fysisk plats som biblioteket bestämmer vid en specifik tid får vi en modern service. Teknik kan hjälpa oss med att lyckas med detta.

Eller ta lanthandeln där vi idag kan bygga obemannade butiker som har öppet dygnet runt med hjälp av teknik, och se till att butiken har just de varor jag som kund önskar skall finnas där.

Å andra sidan kan vi idag handla precis det vi vill ha oavsett var vi bor. Internet ger oss ett betydligt bättre utbud än vilket köpcenter som helst. Allt från bilar, till tvättmaskiner, matvaror och byggmaterial. Det avgörande är att ha bra logistik som når hela vägen ut till mig som konsument, oavsett var jag bor. Kombinera det med ett system där transportören som har ett system som kan lämna försändelse utan att mottagaren är på plats en viss tid och mottagaren kan plockat ut det när tiden passar.

Skolan har en central roll på många platser, och har i alla tider byggt på att du som vill lära dig något skall komma till en fysisk plats för att träffa en person som har djupa kunskaper i ett ämne. Från byns skolhus med folkskolläraren till det stora universitet i storstaden där en professor satt inne på ”all” kunskap i ett ämne. 

Det är dags att vi tar byskolan som modell när vi utvecklar framtidens skola, där kunskapen inte sitter i en byggnaden och vem som finns i den, utan använder digitaliseringen (inte digitisering) rätt för att kunskapen ska komma till vilket hus som helst. Vi behöver omdefiniera lokalen och de personer som finns där och hur en lektion genomförs. Då blir antalet elever på en specifik plats underordnat.

Det kommer aldrig att ta bort det personliga mötet, och det handlar mer om att arbeta på annorlunda sätt. Det personliga mötet behöver inte alltid betyda att vi står intill varandra, utan vi kan mötas på distans.

Framtidens service ligger i att nyttja ny teknik på ett sådant sätt att kravet på att två personer måste mötas på en specifik plats vid en specifik tid suddas ut, samtidigt som jag som kund får exakt det jag vill ha.

 

Christian Dahlqvist, Sundhult