Ledamot i styrelsen och arbetsutskottet
Offentlig sektor (Halmstad)

ola.nilsson@halmstad.se