Tillgängliga medel Nya medel i Landsbygdsfonden kommer under våren. Det kan även finnas möjlighet att söka pengar från den nationella potten vad gäller projekt i Socialfonden och Regionalfonden. Har ni en bra projektidé så hör gärna av er till oss på verksamhetskontoret eller skicka in en Steg 1 ansökan.


Ni ansöker om stöd hos oss via Jordbruksverkets hemsida. Ansökan sker i två steg. Det första steget kan göras direkt, men innan det andra steget så måste ni ha varit i kontakt med vårt verksamhetskontor. Blanketter för hjälp till ansökan finns under "Ladda ned".

1. Utse vem av er som ska ansvara för att fylla i ansökan och ansök om fullmakt 

Personen behöver: - vara firmatecknare för er förening/organisation, eller ha en fullmakt av firmatecknaren - ha ett Bank-ID Ni kommer att behöva visa stämmoprotokoll som bekräftar att personen som sköter ansökningen är er firmatecknare. Ansökningsblankett hittar här:  ansök om fullmakt.

2. Påbörja ansökan om stöd steg 1.

Så snart ni har gjort ovanstående och blivit registrerade av Jordbruksverket, kan ni logga in på Jordbruksverkets ”Mina Sidor” och påbörja ansökningsprocessen. Det är svårt att hitta. Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in här   Logga in med bankID   E-tjänster inom mina sidor > Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar > Stöd inom lokalt ledd utveckling-Leader > Stöd inom Lokalt Ledd Utveckling > Ansökan  - Steg 1 Ni kommer att få följande frågor i Steg 1:

  • Ge ert projekt ett namn (OBS PROJEKTNAMNET GÅR INTE ATT ÄNDRA I EFTERHAND)
  • Ge en tydlig  beskrivning av den planerade investeringen eller projektet - här menas syfte, mål och vilka aktiviteter som ska genomföras
  • Ange slutdatum
  • Kontaktperson
  • I vilket län, kommun och leaderområde ska ni ansöka?
  • Vilken är målgruppen för projektet? Beskriv målgruppen som projektet riktar sig till och hur de får nytta av projektet.
  • Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?  Kan vara svårt att avgöra redan här, i så fall, ta gärna kontakt med verksamhetskontoret även innan steg 1 enligt nedan.

 3. Börja skriva på en projektplan

Besvara frågorna i ett words-dokument som Ni får av verksamhetskontoret. Det kommer då, när Ni fyllt i denna att bli en fullständig projektplansmall som anpassats efter er fond och insatsområde. Frågorna i denna individuella projektplansmall  kommer att behövas för att göra steg 2 i ansökan. Vi rekommenderar att ni arbetar med dessa frågor i lugn och ro i detta words-dokument till att börja med. Hör av er till vårt verksamhetskontor om ni har frågor! Verksamhetskontoret ger er mycket gärna feedback på er projektplan och de frågor SJV ställer. Skicka gärna över den ifyllda wordsfilen till oss per mail så kan vi återkoppla till er.

4. Fullfölj ansökan under steg 2

Nu när ni är förberedda på de flesta av frågorna som kommer att möta er i andra steget, kan ni logga in på "mina sidor" och göra färdigt ansökan. Det är svårt att hitta. Gå in på Jordbruksverkets hemsida och logga in här   Logga in med bankID   E-tjänster inom mina sidor > Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar > Stöd inom lokalt ledd utveckling-Leader > Stöd inom Lokalt Ledd Utveckling > Ansökan  - Steg 2

Ansökan  - Steg 2 Ladda upp er projektplan från föregående punkt 4 som "Bilaga projektplan" i steg 2. De frågor som är lika som vad SJV efterfrågar rekommenderar vi att ni helt enkelt kopierar över texten så att den kommer på två ställen, både i ansökningsformuläret och i "bilaga projektplan".