Vi arbetar på ett helt nytt sätt för Sverige och EU. Ni är välkomna att spana under fliken ”Beviljade projekt” för att se vad som är igång hos oss och låta er inspireras! Under 2007-2013 fanns tre olika föreningar som arbetat på liknande sätt i Halland. Leader Landsbygd Halland, Leader Kustbygd Halland och Fiskeområde Halland. Här finns också en hel del inspirerande exempel! 

Hallands båda leaderområden har lämnat efter sig material som kan vara inspirerande att titta på:
– en film med inspirerande exempel (se nedan)
– en projektkatalog med kort presentation av samtliga 130 leaderprojekt som genomförts i Halland 2007-2013
– en projektkatalog från Ung i Halland med kort presentation av samtliga 82 ungdomsprojekt som genomförts genom Leader i Halland 2007-2013

Fiskeområde Hallands hemsida är ännu aktiv: www.fiskeomradehalland.se, se fliken ”projekt” för inspiration, där Fiskeområde Hallands 12 projekt ännu ligger upplagda.

Läs mer här: vad är nytt med Lokalt Ledd Utveckling?