Årstad aktivitetshus

Årstad aktivtetshus är ett projekt som eftersträvar att skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna. Tanken är att det ska finnas möjligheter till att utöva olika aktiviteter med målgrupp mot både ungdomar och vuxna. Detta för att skapa ett komplement till fritidsgården som för tillfället riktar sig till yngre barn.

 

Vi Landsbyggare Halland

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

 

Syftet med projektet är att förändra och skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd och då främst när det gäller entreprenörskapsklimatet, det ska i sin tur skapa en attraktiv plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Målet med projektet är att genomföra olika inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter som bland annat ska bidra till social innovation, hållbara samarbeten och ökad kunskap om samhällsentreprenörer som verkar på Hallands landsbygd.