Le Mat Falkenberg – turism genom arbetsintegrerat socialt företag

Projektet har som syfte att starta ett arbetsintegrerat socialt företag med gästnattsverksamhet i Falkenbergs kommun, ett Le Mat för att möta ett växande Falkenberg genom ett innovativt och socialt företag. Projektet ska bl.a. kartlägga lämpliga fastigheter där det sociala företaget kan bedriva gästnattsverksamhet.

Man vänder sig i projektet till personer som står långt från arbetsmarknaden, vilka erbjuds arbetspraktik, arbetsträning och rehabilitering, vilket sedan kan leda till arbete. Falkenbergs kommun samarbetar bl.a. med Le Mat Sverige och Coompanion i detta projekt.

 

Fakta
Kommun: Falkenberg
Projektägare: Falkenbergs Kommun
Total omfattning: 616 248 SEK, varav:
412 886 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel)
142 614 SEK övrig finansiering från LAG
60 748 SEK offentlig medfinansiering

Privat medfinansiering: 147 840 SEK (ideell tid/ideella resurser)

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved