Foto: Holger.Ellgaard

Åkturen

Projektet testar en ny busslinje som knyter ihop Varberg tätort med Världsarvet Grimeton Radiostation och riksintresseområdet för friluftsliv och Åkulla Bokskogar. Bussturen når 13 besöksmål av olika storlek och flera av reservaten inom Åkulla bokskogar.

Önne sluss

Målet med projektet är att erhålla en vattendom som ger klartecknen för byggnation av kanal, sluss och bro. Inom ramen för projektet ska underlag för samråd utarbetas och samråd med länsstyrelser och intressenter genomföras av föreningen Önne Sluss.

KUD – Kultur och utbildning på distans

Projektet ska med investeringen Digitalt Turnékit möjliggöra tillgång till en turnerande teknik för att kunna ta emot scenkonst via fiber till Halland. Fibernätet som genomkorsar Sverige är en infrastruktur som kan underlätta livet i allmänhet på landsbygden och förbättra kulturutbudet och utbildning utanför tätorten. Har en kommun eller region kontroll över det lokala nätet och ställer dessa till förfogande för byalag och kommersiella leverantörer- kan nätet också användas till samhällsnytta.