GoIF Ginsten har beviljats projektmedel för att utveckla en modern mötesplats för rörelse och relationer.  I projektet ”Från pay to play” är planen att som ett första steg anlägga en padelbana.

Projektet vill utveckla en traditionsenlig idrottsplats till en modern mötesplats för rörelse och relationer som också inbjuder och inspirerar till aktiviteter även under tider som inte är ledarledda. Som ett första steg vill man anlägga en padelbana med den grundläggande tanken att vara en motvikt till de kommersiella hallarna med avgifter som exkluderar barn/ungdomar att bygga sporten och föreningsdrivet underifrån.

GoIF Ginsten är en utpräglad barn- och ungdomsförening med cirka 200 medlemmar varav merparten är under 25 år. Föreningen är i mångt och mycket bygdens naturliga nav. De sportsliga framgångarna har varierat över åren, men socialt håller föreningen hög klass. Ett stort nätverk av frivilligarbetare, volontärer och eldsjälar ser till att föreningen spelar en relevant roll. Föreningen har utfört undersökningar och frågat medlemmar och boende i området vad de skulle kunna göra för att utveckla föreningen. Efter att ha samlat in materialet framkommer det att padel hamnade högst upp på önskelistan, både hos gammal och ung.

Fakta

Kommun: Falkenberg kommun

Projektstöd: 430 000 Sek