Projektet handlar om att konstruera en första modul av den förbättrade design som betecknas som pilotanläggning 2.0. I projektet försöker Helios Innovation ta det sista steget i kommersialiseringen av deras nya avsaltningsteknik genom att konstruera och verifiera en fullskalig avsaltningsanläggning. Denna anläggning kommer att placeras på Västra Strandens reningsverk i Halmstad där Helios Innovation kan spara upp till 100.000 liter dricksvatten varje dag och därmed stärka södra Hallands vattenförsörjning. De ser pilotanläggning 2.0 som deras sista steg innan de kan nå ut med sin teknik på marknaden och kunna rena vatten till miljontals människor över hela världen.

Helios Innovations har utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier. Genom att använda restvärme som energikälla kan kostnaderna för avlastning drastiskt minska vilket ger industrier ett ekonomiskt incitament att spara vatten för mänskligt bruk. Industrier förbrukar hela 66 % av Sveriges sötvatten och är ofta belägna i landsbygdsområden för närheten av råvaror såsom trä och malm. De senaste 10 åren har Sverige drabbats av ökade problem med vattenbrist vilket kulminerade sommaren 2018 med skogsbränder, nödslakt och kraftiga bevattningsförbud över hela landet. Ifall industrierna hade minska sin sötvattenförbrukning hade vattnet i större utsträckning räck till människor och livsmedelsproduktion samtidigt som industrierna kunnat klimatsäkra sin verksamhet.

Fakta

Kommun: Halmstad

Projektstöd: 801 900 Sek

EU-medel samt statlig medel: 134 000 SEK
Övrig finansiering från LAG: 66 000 SEK