Ålen i Bolmen – Undersökningsprogram 2018-2020

Projektets syfte är att ta reda på varför det trots stor årlig utsättning av ålyngel i sjön Bolmen inte blir den produktion av fångad ål som det borde bli.

Detta är av stort intresse för såväl fiskare, forskare, myndigheter som för berörda kraftbolag. Det är också viktigt för många verksamheter runt Bolmen som skulle kunna ha ett betydligt större utbyte av både fiske och turism om fångsten av ål kunde öka.

              

 

Fakta
Kommun: Hylte
Projektägare: Bolmens fiskevårdsområdesförening
Total omfattning: 1 991 292 SEK, varav:
1 005 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
495 000 SEK beviljad medfinansiering från LAG
491 292 SEK egen privat finansiering

Privat medfinansiering: 601 292 SEK (Ideell tid/Ideella resurser)

Kontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

logos_sidfot_lluh_spalt3

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved