Mötesplats: Verksamhetskontoret: FORUM!
Tid: 09:30-14:00

Hålltider:
9:30 Fika vid ankomst
Vi håller på tills vi blir klara

Dagordning

1 Välkommen

2 Val av justerare

3 Fastställande av dagordning

4 Föregående mötes protokoll

5 Ekonomisk rapport

6 Långtidsbudget

(glöm ej Lönefördelning Marion och Caroline)

7 Sälja tjänster från kontoret

 • underlag till hemsidan
 • moms-arbetsgrupp

8 Eventuella Ansökningar hos Region Halland

 • medfinansiering av extramedel i september
 • Västerhavsveckan
 • Crowdfunding

9 Utvärderingen och strategiska övervägande

(Hur går vi vidare med resultaten?)

10 Styrdokument LAG

11 Årsrapport till SJV

12 Hanteringen av urvalskriterier

13 Utbildning nya ledamöter

(vem vill delta?)

14 Rapport från coacher

 • presentation Effektbarometer?

15 Rapport verksamhetskontoret

 • Verksamhetskontoret och våra LAG-ägda projekt; Landsbyggare, Crowdfunding Halland, Vår by vår framtid, Ett utvecklat fiske, Ung i Halland, Immigrant Integration, Lärande och Innovation

16 Crowdfunding Halland

 • Långsiktiga planer, kriterier för projekt att få crowdfunda
 • ”Fadder” till egenägda projekt?

17 Arbete inför nästa programperiod

19 Slutredovisade projekt

a) 201x-xxx xxxx

20 Rapporter

– Frankrikeresan
– Flygplatsprojektet

21 Nya medlemsansökningar hos LLUH

22 Studiebesök från Tjeckien 10-12/6

23 Överenskommelsen

 • Förslag till beslut om signering
 • Ev Nominering arbetsgrupp

24 Övriga frågor

25 Nästa möte

26 Avslutning