Vi vill väldigt gärna bjuda in särskilt företag och ideella organisationer till vårt internationella utbyte runt integration! Vi står för konferenskostnad och måltider under själva konferensen, övernattning och resan dit. Ni står för er egen tid och egen förtäring under resetiden, (alltså under resan till och från Finland).

 

Sedan 1,5 år har vi ett utbyte med Finland, Österrike och Tyskland runt integration på landsbygden, särskilt arbetsmarknad och i ideell sektor. Vi har utbyte om hur vi integrerar nyanlända på arbetsmarknaden och i vårt samhälle generellt, med länder och områden som har liknande förutsättningar som vi själva. Hittills har vi haft utbyten och nätverksträffar i Tyskland, Österrike och Sverige. Vi brukar vara runt 100 deltagare.

 

Vi bifogar nu Inbjudan till vår sista nätverksträff i Finland, som hålls den 18-19/9.

 

Om någon är intresserade av att delta på konferensen i Finland 18-19 september (alltså 17-20/9 med resa), så är ni hjärtligt välkomna att anmäla deltagandet så snart som möjligt till madelene.wahlstrom@dev.lluh.se. Dock allra senast den 30/5!

 

Ange följande information till Madde:

  • Namn (för och efternamn)
  • Organisation
  • titel /position
  • email-adress
  • telefonnummer
  • särskild kost
  • single/double room; om delat rum: vem vill du dela med?
  • Exkursionen du vill delta på (Labour market and vocational education / Refugee

center and asylum prosess)

 

Senaste anmälningsdatum till oss är 30/5. Vi återkommer därefter så snart som möjligt med bekräftelse.

 

Varmt välkomna!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevKontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

Lluh.se_Logo_strip_samlade finansiärer_ Strukturfonden _webb_svart

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved