Den goda nyheten är: Ja, det finns det! Men inte inom samtliga insatsområden. Inom insatsområdet ”Samhällsutveckling och byutveckling” är pengarna slut.

Det finns medel kvar inom 3 olika insatsområden. Dessa är:

  • Entreprenörskap och innovation (landsbygdsfond och regionalfond)
  • Besöksnäring (landsbygdsfond och havs- och fiskerifond)
  • Sociala innovationer och innovativa servicelösningar (landsbygdsfond, regionalfond och havs- och fiskerifond)

Gemensamt för de tre ovan nämnda insatsområdena, förutom att det självfallet ska handla om leadermetoden, är:

  • Det ska finnas en tydlig företagsnytta genom projekten.
  • Det ska vara innovativa projekt, alltså nyskapande idéer.

Läs gärna mer i vår strategi (S.25-27), eller kontakta oss om du har frågor! Vårt verksamhetskontor berättar gärna om just er projektidé kan få stöd inom de olika insatsområdena.

Lämna ett svar