Den 23/11-2017 valdes Marion Eckardt, vår verksamhetsledare, in som vice ordförande i ELARD för åren 2018-2019. Vad betyder det och hur hänger detta ihop med Halland?

Nätverk och medlemskap 
Lokalt Ledd Utveckling Halland tror att nätverk är viktiga och tar en aktiv roll för att förena Leaderområdena i Sverige och Europa.
Vi är medlemmar i:

10410353_957109310966265_3893051085818981969_n

  • LLUH har tagit en aktiv roll i att starta upp föreningen som idag har 51 av Sveriges 53 leaderområden som medlemmar. Från Halland är Sven-Anders Svensson kassör och sekreterare, och Marion Eckardt är adjungerad ledamot, som representerar LUS i ELARD
  • LUS (Lokal Utveckling Sverige) är en nationell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseförening för organisationer som arbetar med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Föreningen arbetar för att stärka och vidareutveckla leadermetoden.
    LUS är en resurs för att föra fram och driva frågor gällande leadermetoden i ett nationellt och internationellt perspektiv och påverka organisationer, myndigheter och beslutande organ, samt genom att öka kunskapsutbytet mellan leaderorganisationerna.

ELARD

  • Från Halland är vår verksamhetsledare Marion Eckardt den som representerar Sverige i den europeiska Leaderföreningen ELARD. Under 2018-2019 har Marion valts till uppdraget att vara en av två viceordförande i ELARD tillsammans med Kristiina Tammets från Estland. Ordförandeskapet innehas av Portugals Maria João Botelho. LLUH har ingen aktiv roll, däremot har LUS tagit en aktiv roll i att stödja upp ELARDs verksamhet i att arbeta för ett gott genomförande av lokalt ledd utveckling med leadermetoden under kommande år. Marion kommer att arbeta för att synliggöra de goda resultat som Sverige har med lokalt ledd utveckling och komma med förslag hur dessa kan förbättras ytterligare.
  • ELARD (European Leader Association for Rural Development)  är en internationell ideell förening (AISBL), inrättad för att förbättra livskvaliteten på landsbygden och att bibehålla befolkningen på landsbygden genom hållbar, integrerad lokal utveckling. För närvarande är mer än 1070 lokala aktionsgrupper medlemmar, antingen genom sina nationella eller regionala nätverk eller som enskilda medlemmar.
    Idag kommer ELARDs medlemmar från följande 22 stater: Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Republic of Macedonia, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien , Spanien, Sverige och Storbritannien.

Andra internationella och nationella engagemang
Vi ser internationellt samarbete som väldigt viktigt. Genom att ta del av transnationella projekt inom Leader och genom att engagera oss i nationella och internationella frågor, lär vi oss ständigt mer samtidigt som vi får möjlighet att påverka och dela med oss av vår kunskap. Därför engagerar vi oss i följande sammanhang:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevKontakta Oss

info@lluh.se

Besöksadress:
Norra Industrigatan 1
314 31 Hyltebruk

 

 
Org.nr: 802495-0936
Bankgiro:5007-4574

Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1a
314 80 Hyltebruk

 

Logo_strip_samlade finansiärer_svart

Copyright 2020 LLUH© All Rights Reserved