Från LLUH har vi två nominerade projekt: 4 Hip hop elements och Immigrant integration in rural areas.

Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag som har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt. Samtliga som nomineras har även fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Huvudsyftet med Landsbygdsgalan är att visa upp goda exempel på projekt och företag som fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet eller programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling. Hela nomineringsprocessen där en jury bestående av tre forskare, en länsstyrelserepresentant, en leaderrepresentant, en representant från Jordbruksverket samt en representant från landsbygdsnätverkets kansli borgar för att vinnande projekt och företag håller hög kvalitet.

Immigrant Integration in rural areas är nominerat inom kategorin internationella projekt, och ni kan ni läsa mer om projektet här på svenska, och på engelska på den internationella hemsidan.

Kortfattat är det ett samarbetsprojekt mellan 16 leaderområden i länderna Sverige, Österrike, Finland och Tyskland. Vi arbetar tätt med Integration Halland i detta, och syftet är att genom utbyte och samarbete förbättra det egna arbetet med integrationsinsatser för de aktörer som deltar i projektet.

4 Hip hop elements är ett projekt från föregående programperiod som pågick under perioden 2011-03-17 – 2013-08-31 och genomfördes på orterna Getinge och Oskarström i Halmstad kommun. Projektet ägdes av Studieförbundet Vuxenskolan med Kastriot ”Kalle” Morina i spetsen.

Bakgrunden till projektidéen var att det i Sveriges storstäder visat sig att hiphop är ett framgångsrikt verktyg för att integrera ungdomar i utanförskap, och att föra samman ungdomar från olika sociala och etniska grupper. Studieförbundet Vuxenskolan hade redan stor erfarenhet av detta via tidigare framgångsrika projekt i bland annat Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå, och hade ett nätverk av projektledare med positiva erfarenheter av denna typ av arbete. I Halmstad fanns några av Sveriges duktigaste breakdansare som ständigt fått förfrågningar om att komma ut på skolor och uppträda, hålla workshops och kurser. Genom Ung i Halland blev några små projekt möjliga som visade på möjligheterna som fanns att utveckla detta vidare, bl.a. eftersom det blev tydligt att det via hiphopen finns stora möjligheter att nå och engagera unga som i vanliga fall var svåra att locka till en aktiv fritid.

Vad genomfördes?: 
Det har startades upp grupper i både Oskarström och Getinge inom breakdance, DJ och Graffiti. Dessutom gav projektet ringar på vattnet och ledde till att det startades grupper inom bland annat sång, film och parkour. Det genomfördes en stor mängd workshops, shower och utbyten med andra städer och två cirkelledarutbildningar ägde rum för att utbilda framtida ledare. Vissa var redan vid projektets slut ledare för egna grupper.

Projektet har ledde till att 45 ungdomar från Oskarström och Getinge fick en mer aktiv och kreativ fritid. De fick möjlighet att lära sig nya saker, stå på scen, och många blev dessutom utbildade och tog på sig ledarrollen. Vilka långtidseffekter detta kommer få kan vi endast spekulera i men enligt den forskning som finns har detta inneburit att många av dessa ungdomar via projektet antagligen fått en positiv grupptillhörighet och identitet som i sin tur kommer leda till att de kommer fatta beslut i framtiden som kommer vara positiva både för dem själva och den bygd de lever i. Synliga effekter under dessa två år är framför allt de ungdomar som vuxit i och med att de blivit ”någon som kan något”. Framför allt de ungdomar som blivit ledare har vuxit enormt med den rollen.

Vad finns kvar av projektet? SV hade en vision om att kunna starta en dansskola i Halmstad som skulle kunna funka som en mötesplats för dansintresserade ungdomar från hela kommunen. Denna lokal blev verklighet under våren 2013 och de lite äldre grupperna från projektet erbjöds plats där. Dansstudion är idag en fantastisk platsform för möten och inspiration, med hundratals ungdomar som deltar på aktiviteter varje vecka, dessa drar med sig klasskompisar som ”hänger” i lokalerna och Dansstudio i Halmstad är något av en extra kreativ fritidsgård för kidsen. 4 Hip hop elements gjorde denna satsning möjlig, och har gett otroligt många ringar på vattnet. Engagemanget på landsbygden kommer och går utifrån efterfrågan och engagemanget hos de unga. I Getinge fortsatte verksamheten länge, men lades därefter tyvärr på is. Inför hösten planerar dock dansstudion att öppna upp verksamhet igen i Oskarsström eftersom en av de unga ledarna flyttar dit med sin familj. Tre av de unga ledarna som då deltog, är ledare än idag. Projektledaren har blivit fast anställd hos SV och nischat SV och sig själv i en riktning som tidigare inte fanns i Halland.

Håll tummarna för våra halländska projekt vid prisutdelningen den 8 november!!

 

Kommentera