Vi tar regelbundet fram statistik på hur vi använder våra medel.

Du hittar sammanställningen på fliken om oss – vad används pengarna till?

Just nu har vi beviljat totalt 26 668 489 kr, vilket motsvarar 39% av medel till projekt under perioden 2014-2020. Medel har beviljats till totalt 29 olika projekt. De av vår styrelse beviljade projekten kan du läsa mer om här.

Alla 29 projekt är dock inte igång ännu eftersom handläggningen gentemot Jordbruksverket tar tid efter att vår styrelse beviljat.

Kommentera