skog liten

Vår strategi har beviljats medel från fyra fonder och detta gör oss till unika i Europa och Sverige.

Endast åtta Leaderområden i Sverige och EU har denna möjlighet! Totalt har vi tillgång till 66 434 177 kronor till vårt område under programperioden 2014-2020.Strategin är framtagen genom en process med många involverade aktörer. En workshop i varje kommun med totalt 243 personer från ideell, privat och offentlig sektor har genomförts för att diskutera tillgångar, möjligheter och utmaningar. För att samla in tankar från en bredare population gjordes intervjuer på skolor, caféer och utanför lanthandeln med över 400 personer i alla åldrar där nästan hälften var mellan 13-25 år och drygt hälften var kvinnor. Därefter har en skrivandeprocess lett vidare till den strategin som är aktuell idag.

Vår strategi

Här är senaste versionen av vår strategi.  Det är föreningen ”Lokalt Ledd Utveckling Halland” som äger strategin.
20170601 Strategi Lokalt Ledd Utveckling Halland

Urvalskriterier

Våra urvalskriterier är viktiga att ta en särskild titt på för att spetsa till ert projekt. Vår styrelse använder sig av urvalskriterierna för att bedöma vilka projekt som ska beviljas. Urvalskriterierna finns på sidan 70-73 i strategin.

Insatsområden

Även insatsområdena är viktiga för att spetsa projektansökan. Bestäm er inom vilket insatsområde ert projekt passar bäst, och försök att anpassa projektet till detta i så stor mån som möjligt. Gör detta gärna i dialog med verksamhetskontoret. Insatsområden finns på sidan 22 i strategin. Handlingsplan och indikatorer till respektive insatsområde är också mycket viktigt att titta på!