hela-styrelsen-smal

I varje leaderområde finns en LAG-grupp (lokalutvecklings grupp inom Leader ) som består av lokala representanter från ideell, offentlig och privat sektor. LAG-gruppen väljer ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den lokala strategin som gäller för området.

LAG-gruppen utformar en plan för hur det egna området ska utvecklas, en så kallad lokal strategi.
LAG är samma som styrelsen i vårt fall.

Tore Holmefalk

Tore Holmefalk

Ordförande

Ledamot i styrelsen och LLUH:s arbetsutskott, sammankallande i Beredningsgrupp Fiske
Offentlig sektor (Falkenberg)
Telefon: 070-8960666
tore@holmefalk.net

Susanne Thorsson

Susanne Thorsson

Vice ordförande

Ledamot i styrelsen och arbetsutskott
Ideell sektor
Telefon :072-522 33 73
susanne.matgladje@gmail.com

Martin Ahlström

Martin Ahlström

Ledamot i styrelsen, arbetsutskott och i Beredningsgrupp Fiske
Privat sektor

martin@sunnedamm.se

cecilia roos

Cecilia Roos

Ledamot i styrelsen och arbetsutskott
Offentlig sektor (Laholm)

cecilia.roos.m@laholm.se

Martin Haraldsson

Martin Haraldsson

Ledamot i styrelsen och arbetsutskott
Privat sektor

martin.haraldsson@lrfkonsult.se

Jan Johansson

Jan Johansson

Ledamot i styrelsen och i Beredningsgrupp Fiske
Ideell sektor 

janjoj@gmail.com

Birgitta Årzén

Birgitta Årzén

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Hylte)

birgitta.arzen@hylte.se

Liselotte Abel

Liselotte Abel

Ledamot i styrelsen
Privat sektor

liselotte@sorbyretreatcenter.com

Anders Kinch

Anders Kinch

Ledamot i styrelsen
Ideell sektor

kinch@sverige.net

Bo Westman

Bo Westman

Ledamot i styrelsen
Ideell sektor

bossebus213@hotmail.com

Niclas Erlandsson

Niclas Erlandsson

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Region Halland)

niclas.erlandsson@folkpartiet.se

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Halmstad)

ola.nilsson@halmstad.se

Olle Kristensson

Olle Kristenson

Ledamot i styrelsen
Ideell sektor 

olle.kristenson@sisuidrottsutbildarna.se

claes-gauffin

Claes Gauffin

Ledamot i styrelsen och i Beredningsgrupp Fiske
Privat sektor 

cgauffin@live.com

Per Stané Persson

Per Stané-Persson

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Region Halland) 

per.stane-persson@regionhalland.se

Ture Sandén

Thure Sandén

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Kungsbacka)

thure.sanden@telia.com

Anders F

Anders Friebe

Ledamot i styrelsen
Offentlig sektor (Varberg)
anders.friebe@rvast.se