Kustbygd Halland

Västerhavsveckan är en temavecka som är årligt återkommande och sker i år 5-13 augusti. Den arrangeras av Västra Götalandsregionen tillsammans med LLUH.

             Leader+färg

I år medverkar LLUH med medel för att hitta fler aktörer som vill medverka med aktiviteter under Västerhavsveckan i Halland.

Syftet med temaveckan är att öka kunskapen om Västerhavets miljö. Genom att arrangörer bidrar med olika havsnära aktiviteter, kan vi öka förståelsen för vikten av att vi tar hand om vår havsmiljö.

Några av de fokus Västerhavsveckan har i år, är vikten av den biologiska mångfalden och problemet med nedskräpning av haven.

De aktiviteter som finns att uppleva under Västerhavsveckan står på Västerhavsveckans hemsida. www.vasterhavsveckan.se Det finns en mängd olika aktiviteter från Strömstad till Kullaberg. Man kan prova på snorkling, gå på föreläsningar, uppleva naturvandringar eller besöka Naturum och muséer. Detta är endast ett litet urval av aktiviteter man kan göra under Västerhavsveckan.

Sammanlagt är det över nittio arrangörer som är med och bidrar med hundratals aktiviteter. Alla med syftet att vi skall få upp ögonen för vår fantastiska kust, och samtidigt ha ett hållbart nyttjande av den. Havet står idag inför stora påverkningar av dess miljö och det är av största vikt att vi upplyser och informerar om effekterna av dessa påverkningar, och självklart hur vi kan hindra att vi påverkar havsmiljön på ett negativt sätt.

Vårt egna arrangemang under veckan blir:
Invigning av Västerhavsveckan i Hallands län, i samarbete med Naturum Getterön.

Invigningen börjar klockan 11.00 den 5 augusti på Naturum Getterön, och invigningstalare är Tore Holmefalk, ordförande i LLUH. Därefter informeras om de aktiviteter som finns att tillgå under Västerhavsveckan. Efter det får vi möjligheten att följa med Naturums naturvägledare på en liten vandring, där vi får lära oss hur den stora variationen av fåglarnas bytesdjur i havet möjliggör en så rik mångfald av fåglar på Getterön

Fakta
Kommun: Samtliga kommuner utmed Hallands kust
Projektägare: Lokalt Ledd Utveckling Halland
Total omfattning: 100 000 SEK, varav:
67 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statligt medel)
33 000 SEK beviljad medfinansiering från LAG

Privat medfinansiering: 110 000 SEK (Ideell tid och ideella resurser)

IMG_3052

Caroline Karlsson är vår medarbetare i Västerhavsveckan
Henne når du på 0733-698090 eller caroline@naturvardsbiologihalland.se