0

Lokalt Ledd Utveckling satsar internationellt tillsammans med Integration Halland

14102558_522213081317299_8097629114602145022_n

Den 28.3.2017 reser en delegation från Halland till Österrike för att ha utbyte om hur vi i Halland arbetar med integration och social inkludering.

I samarbete med: Logga1liten

Lokalt Ledd Utveckling Halland har tillsammans med det regionala projektet Integration Halland och Hylte kommun inlett ett samarbete med 16 andra leaderområden från Österrike, Tyskland och Finland. 21 personer från Halland reser med till Österrike. 12 personer från samtliga kommuner i Halland, Integration Halland och arbetsförmedlingen deltar på resan. Svenska kyrkan, Röda Korset, Navet, Team we dream, Tillsammans för Kungsbacka och Lokalt Ledd Utveckling Halland är de ideella organisationer som deltar på resan med 9 personer.

Immigrant integration to rural areas…

Är det långa namnet på samarbetsprojektet mellan leaderområdena. Syftet är att skapa en internationell lärplattform för offentlig, privat och ideell sektor som arbetar med nyanlända i ett lokalt perspektiv. Syftet är också att förbättra de lokala resultaten med integrationsarbetet, genom att ha möjlighet till utbyte mellan de aktörer som arbetar med frågan i olika länder med liknande strukturer. Vi vill även genom detta initiativ kunna knyta ihop till fler konkreta idéer som ska genomföras mellan länderna. Lokalt ska även piloter och metodutvecklingsprojekt genomföras.

Den första konferensen äger rum den 29-30 mars i Österrike hos leaderområdet LAG regio³. Huvudtema under konferensen är integration i arbetsmarknaden och ideell sektor inom integrationsprocessen.

19-20/9 gästar sedan våra partner oss i Falkenberg, och följer gör sedan halvårsvis en konferens i Tyskland och Finland.

Det finns mer information om projektet här:

http://lluh.se/projekt/samhallsutveckling-och-byutveckling/immigrant-integration-into-rural-areas/

 

0

Välkommen på årsmöte och projektmingel!

timthumb

Välkommen på årsmöte den 16/3 på Glommens Bygdegård kl 15:00-18:00!

Alla medlemmar och samarbetspartner liksom andra intresserade hälsas välkomna. Vi inleder med att bjuda på ett projektmingel med tilltugg.

Alla av vår styrelse hittills prioriterade projekt får möjligheten att berätta lite om sin verksamhet och marknadsföra sig! Vi kommer även att berätta om LLUH:s egna satsningar som Ung i Halland, Vår by – vår framtid och Immigrant integration into rural areas. Läs gärna mer om våra projekt här.

Därefter övergår vi till årsstämma ca kl. 16:30.

Handlingar laddas upp nedan senast 2 veckor innan mötet.

Anmäl deltagande här för tillräckligt med fika, senast den 10/3-2017

 

Varmt välkomna!

 

 

0

Nu öppnar möjligheten att ansöka om stöd hos Lokalt Ledd Utveckling Halland!

Vad vill ni utveckla

Äntligen! Jordbruksverket öppnar sin internetbaserade ansökningsplattform för Lokalt Ledd Utveckling imorgon, den 28/1. Ansökningsplattformen hittar ni på Jordbruksverkets hemsida. Tänk på att ni som vill ansöka behöver ha en hel del information innan ni ansöker, därför rekommenderar vi att intresserade deltar på en av våra informationsträffar innan ni kastar er in i ansökningsprocessen. Där får ni reda på mer om vår strategi och om vilka möjligheter som erbjuds. Syftet är att förbättra era möjligheter att få en beviljad ansökan. Vi håller dessa informationsträffar kontinuerligt på olika ställen i Halland.

0

Vi har fått startbesked!!!!

12243024_435335166671758_2603702603169744039_n

Grattis till oss om ett av de två första Leaderområdena i Sverige att få erhålla startbesked. Vi och Leader Södra Bohuslän ligger först i rundorna. Detta innebär 66 434 177 kronor till vårt område i programperioden 2014-2020! Vi är verksamma i kommunerna Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Hylte. Vad gäller Havs-och Fiskerifonden innefattar området även samtliga församlingar runt Bolmen, vilket betyder delar av Gislaved, Ljungby och Värnamo kommun. Vi är asglada att detta äntligen har beslutats om! Nu är det alltså bara en tidsfråga innan SJV kan meddela oss hur ansökningsblanketter m.m. ska se ut så att vi kan guida er med bra idéer vidare! Enligt aktuell tidsplan förväntas det bli möjligt att ansöka hos oss i slutet av januari 2016.

0

Beredningsgrupp Fiske har haft sitt första möte

IMG_0018

Beredningsgrupp Fiske hade i fredags 6.11 sitt första möte. I gruppen ingår: Tore Holmefalk (sammankallande), Jan Johansson (Sportfiskarna), Martin Ahlström (Fiskevattenägarna), Claes Gauffin (Yrkesfisket), Mats Ingemarsson (Sveriges Insjöfiskare), Viking Bengtsson ( Yrkesfiskare Kust).

Syftet med gruppen är att lyfta in fiskespecifika frågor till styrelsen, samt att vara en kompetensgrupp runt detta särskilda temat i strategin. Det första mötet var mycket givande där framförallt tre teman som gruppen vill arbeta vidare med utkristalliserades. Dessa var:
1. Utveckling av små fiskeberoende företag
2. Fisketillsyn
3. Fiskeforskning

Vad mer specifikt som ska rymmas i dessa temaområden och vilka vidare aktiviteter detta kommer att innebära ska arbetas vidare med på nästa möte.

0

Verksamhetskontoret är bemannat

11898572_1048850035125389_6490274030105798492_n

Från och med den 1.10.2015 har Lokalt Ledd Utveckling Halland ett verksamhetskontor. Styrelsen har valt att överta personalen från f.d. Leader Hallands verksamhetskontor. Anställda idag är Marion Eckardt, Verksamhetsledare och Sven-Anders Svensson, projekthandläggare samt ekonomiansvarig. Håkan Eriksson är för tillfället föräldraledig och väntas åter i augusti 2016.

Verksamhetskontoret hyr lokaler på näringslivskontoret i Hylte kommun, på Fabriksgatan 1 a, 314 80 Hyltebruk.

Kontoret arbetar just nu bl.a. med att gå på utbildningar om kommande programperiod, kompletteringar av strategin och förberedande av informationsarbetet inför den kommande programperioden. Samt att arrangera LAG-möten, sätta ihop beredeningsgrupper och arbeta med presidiet/arbetsutskottet.

 

0

Föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland är bildad

20150323 Bildandemöte

Föreningen bildades vid ett mycket välbesökt möte den 23 mars i Heberg, och många positiva steg har tagits sedan dess. Region Halland har fattat positivt beslut om att medfinansiera Lokalt Ledd Utveckling Halland och Jordbruksverket har prioriterat Halland i samtliga fyra fonder till en total summa av ca 66 miljoner. Prioriteringen innebär att Halland har möjligheten att ansöka om att få bilda Leaderområde i Halland.