Ett rikare Halland genom lokala initiativ

Vi tror på människans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. Lokalt Ledd Utveckling Halland erbjuder medel och metoder för att tillsammans gå från ord till handling. Vill du vara med? Lokalt Ledd Utveckling Halland vill skapa ett rikare, mer välkomnande och nytänkande Halland.

Halland ska vara rikare på möjligheter, människor, initiativ och tillväxt. Halland ska vara mer välkomnande för fler olika människor att verka, bosätta sig och besöka. Genom lokala initiativ och samverkan sås frön till nya sätt att tänka, leva och mötas.

Nyheter

Vi söker en extern utvärderare!

20160916 nedladdat från Marions telefon 1965

Välkommen med anbud för att genomföra en extern halvtidsutvärdering av oss och vår verksamhet. Vi välkomnar särskilt konsulter med erfarenhet och kunskap om leadermetoden och lärande utvärdering. Anbud mottages t.o.m. den 21/9. Läs gärna mer i  upphandlingsunderlagen. Varmt välkommen med…